ስርዓት ህግደፍ ብሄረ ኩናማ ናይ ምጽናቱ መደባቱ ብዝተፈላለየ መልክዓቱ ይቅጽለሉ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ፡፡ ኣቦ መንበር ዲምሓኩኤ ብዕለት 20/01/2016 ኣብ ዘውጽኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብጭብጢ ኣሰኒዩ ንስርዓት ህግደፍ ከም ዘቃለዖ ዝዝከር ኮይኑ፡ ሕጂ´ውን ስርዓት ህግደፍ ዘርኢ ብሄረ ኩናማ ናይ ምጽናት መደባት ብምቅጻል ትሕተ 18 ዝዕድሜኦም ዝኾኑ ቆልዑ ብረት ብምዕጣቕ ኣብ መጋሪያ ሓዊ ንምጥባስ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ፡፡

ሽም ዝርዝር ስርዓት ህግደፍ ዘዕጠቆም ትሕተ ዕድሜ ቆልዑ

.

ሙሉእ ሽም

ዕድሜ

ትውልዲ ዓዲ

ዝዓጠቀሉ ዕለት

1

ኣፋረ ሄኖክ

17

ፎደ

09/01/2016

2

ኣቦ ሻማይ

16

ፎደ

09/01/2016

3

ማጁ ማሕሙድ

17

ፎደ

09/01/2016

4

ሾማይ ኣበራ

18

ፎደ

09/01/2016

5

ኪሪ ሚርኮ

17

ፎደ

09/01/2016

6

ኣሮሮ ኣንጋይ

16

ፎደ

09/01/2016

7

ላማይ ኣንጋይ

18

ፎደ

09/01/2016

8

ኣሮዳ ፉካክ

16

ፎደ

09/01/2016

9

ባኒ ሻካላ

17

ፎደ

09/01/2016

10

ሳሌ ሻማራይ

16

ፎደ

09/01/2016

11

ካዋጃ ቴካ

18

ፎደ

09/01/2016

12

ሀይለ ኣባቴ

15

ፎደ

09/01/2016

13

ኣሮዳ ካኙ

17

ፎደ

09/01/2016

14

ኣቦ ጋላ

15

ፎደ

09/01/2016

15

ባኒ ሾማንታይ

18

ፎደ

09/01/2016

16

ኣላ ባያቶ

16

ካርካሻ

13/01/2016

17

ኣለም ማሙድ

15

ካርካሻ

13/01/2016

18

ኣንካሹ ድራይ

15

ካርካሻ

13/01/2016

19

ሲሞን ማሙድ

16

ካርካሻ

13/01/2016

20

ጃኖ ኣለማዮ

17

ካርካሻ

13/01/2016

21

ኣቡሽ ኣብደላ

17

ካርካሻ

13/01/2016

22

ጉሪ ኣጃማራ

17

ካርካሻ

13/01/2016

23

ታዊ ባና

15

ካርካሻ

13/01/2016

24

ኡጋለ ሾማይ

16

ካርካሻ

13/01/2016

25

ሻቢ ሳላላ

17

ኣፋቴ ኢላ

16/01/2016

26

ሳይዲና ሹሙ

15

ኣፋቴ ኢላ

16/01/2016

27

ኩኩ ሼጋ

17

ኣፋቴ ኢላ

16/01/2016

28

ማሲ ሹሊ

16

ኣፋቴ ኢላ

16/01/2016

29

ፋሉ ኣሮሮ

15

ኣፋቴ ኢላ

16/01/2016

30

ጎይቶም ኣብደላ

15

ኣፋቴ ኢላ

16/01/2016

31

ኣሾራ ኮሺ

16

ኣፋቴ ኢላ

16/01/2016

32

ከላ ሳለ

17

ኣፋቴ ኢላ

16/01/2016

33

ኣጌና ሎኪ

16

ኮና

17/01/2016

34

ኣሰናይ ሙሳ

15

ኮና

17/01/2016

35

ጋባ ላከ

15

ኮና

17/01/2016

36

ሻቢ ኣጃት

17

ኮና

17/01/2016

37

ማሻማ ኣፋራይ

17

ኮና

17/01/2016

38

ኦርማን ቶንኪ

16

ኮና

17/01/2016

39

ኪና ማና

16

ኮና

17/01/2016

40

ኬላይ ቢያ

15

ኮና

17/01/2016

41

ላማ ኣናይ

15

ኮና

17/01/2016

42

ኣርማዳን ኪኒ

17

ዳሴ

06/01/2016

43

ኣሮን ሻምባ

17

ዳሴ

06/01/2016

44

ባዲ ዑስማን

16

ዳሴ

06/01/2016

45

ሰለማን ኣጋር

17

ዳሴ

06/01/2016

46

ሙሳ ኣኒ

16

ዳሴ

06/01/2016

47

ኣንዱ ኢላ

17

ቤልቦብና

06/01/2016

48

ተስፋይ ኤዳይ

17

ቤልቦብና

06/01/2016

49

ኩኩ ኣሻሻ

17

ቤልቦብና

06/01/2016

50

ኩባ ኮሺ

18

ቤልቦብና

06/01/2016

51

ኩሉ ኣሮዳ

16

ቤልቦብና

06/01/2016