Home

ዜና ዝኽሪ መዓልቲ ስውኣት ሰኔ 20

ዝኽሪ መዓልቲ ስውኣት ሰኔ 20 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብክብ ዝበለ ድምቀት ተዘኪሩ ውዒሉ፡፡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝቅመጡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዝኽሪ መዓልቲ ስውኣት ቀዳም ዕለት 22/06/2012 ኣብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ፈጻሚት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ሽምዓ ብምብራህ ተዘኪሩ፡፡

ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ብቤት ጽሕፈት ፈጻሚት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝተዳለወ ንዝኽሪ 20 ሰኔ ኣመልኪቱ ዝወጸ መግለጺ ብባጻይ ብሩክ ቀሪቡ፡፡ እዚ መድረኽ ብትግርኛ ዓረብ ኢንግሊዘኛ ዝተጻሕፉ ጭርሖታት ዝተሸለመ ኮይኑ፡ ነዛ ክብሪት መዓልቲ ኣመልኪቶም ዝተጻሕፉን ፍሉይ ስምዒታት ዝፈጠሩ ግጥምታት እውን ቀሪቦም፡፡

 

ብምቅጻል ስርዓት ህግደፍ ሕድሪ ሰማእታት ብምጥላምን ውልቀ መላኺ ስርዓት ብምትካል ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍጽሞ ዘሎ ኣዳራዕን ጭፍጨፋን ብምቅዋም ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም፡፡ 20 ሰኔ መዓልቲ ስውኣት ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 3፡00 ዝጀመረ ኮይኑ ሰዓት 4፡00 ብዝኽሪ ሰማእታት ተዛዚሙ፡፡