Home

ደምዳሚ መግለጺ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ)

ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ)

 ማእከላይ ኮሚቴ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባኡ ኣሰላሲሉ፡፡

ካብ ዕለት 23-25/08/2018 ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባኡ፡ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝምዕብል ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ብሰፊሕ ሪኢዩ፡፡ ርእሰ ሓያል መንግስታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘካይድኦ ዘለዋ፡ ቁጠባውን ፖለቲካዊ ናይ ስልጣን ውድድራትን፡ ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ብሄር ኩናማ ዝወርድ ዘሎ ጭቆናን ብሰፊሑ ተንቲኑ፡ ዘለዎ መርገጺውን ኣነጺሩ፡፡

 ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝምልከት፡- ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) ከም ኣባል ሃገራዊ ግንባር ኤርትራ (ሃግኤ)ን ከም ኣካል ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ፡ ኣብ መንጎ ህዝቢታትን መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ናይ ሰላም ዘተ ይቕበል፡ ንፍጻሜኡ እውን ዕንቅፋት ከም ዘይኸውን ማእከላይ ኮሚቴ ግልጽ ገይሩ፡፡ ኮይኑ ግን ከም ባዕዳዊያን ገዛእቲ ንብሄራት ኤርትራ ንክልተ ንምግማዕ ዝነጥፍ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ክሳብ ዝሃለወ፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ሰብኣዊን ዲሞክራሲያዊን መሰላት ምዕፋን ክሳብ ዝሃለወ፡ ኣብ ኤርትራ ዘላቂ ሰላም ከም ዘይመጽእ ኣረጋጊጹ፡፡ ዘላቂ ሰላም ዝረጋገጽ፡ ኣብ ዶብ ዝሰፈሩ ናይ ክልቲኡ ህዝቢታት ኣብ ባይታ ኮፍ ኢሎም ተመያይጦምን ናይ ሓባር ስምምዕን ውሳኔ ድሕሪ ምሕላፍ ከም ዝርከብ መዚኑ፡፡

ሰብኣዊን ዲሞክራሲያዊ መሰላት ብዝምልከት፡- ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዜጋታት ከም ዱር እንስሳ ኣብ ዝህደኑሉ፣ መሰረታዊ ንደቂ ሰባት ዝድልዩ መጽለሊ፣ መግቢ፣ ሕክምና ኣብ ሃገሩ ኣብ ዝተሓረመሉ፣ ብጭቆናን ብናይ ጥምየት ሓለንጊ እናተገርፈ ኣብ ዘዕለብጠሉ ዘሎ እዋን፡ ውሽጣዊ ርግኣቱን ሰላምን ምዝራጉ ከይኣኽሎ፡ ኣብዘን ዝሓለፋ 27 ዓመታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ክዘርግ ዝጸንሔ ስርዓት ህግደፍ፡ ሎሚ ናይ ሰላም ሓዋሪያ ኢየ እንተበለ፡ ነዚ ክዉንነት ዝቕበል ህዝቢ ኮነ ተቓወምቲ ውድባትኤርትራ ከም ዘየለዋ ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ ኣኼብኡ ገምጊሙ፡፡ ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊን ደሞክራሲያዊ መሰላት ብዘይ ምሽርራፍ ንምርግጋጽ ዝቃለስ ዘሎ መሪሕ ውድብ ዲምሓኩኤ፡ ነቲ ዝተጠልምናዮ መሰላት ንከውሕስ ከም ወትሮ ተጠናኺሩ ከም ዝቅጽል መሪሕነት ዲምሓኩኤ ኣረጋጊጹ፡፡

መሰል ብሄራት ብዝምልከት፡- ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ፡መንነት ብሄራትን ቀጻልነቶም ንከውሕሱ መሰረታዊ ዝኾና ረቋሒታት ማለት ቋንቆኦም፣ ባህሎም፣ ዕትብቶም ዝተቐብረሉ መበቆላዊ ከባቢኦም ንዝኣመሰሉ ማእከሉ ገይሩ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ፖለቲካዊ መትከል (ሰውራዊ ዲሞካራሲ) ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ መሪሕነት ተገንዚቡ፡፡ እዚ ፖለቲካዊ ዕላማ እዚ እንድሕር ፈሪሱ፡ ብሄረ ኩናማ ኮነ ብቁጽሮም ውሑዳን ዝኾኑ ብሄራትና ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝውድቁ መሪሕነት ብዘይ ጥርጥር ኣስፊሩ፡፡ ነዚ ኣብ ልዕሊ ቀጻልነት ብሄራትና ኣንጸላልዩ ዘሎ ደመና ንምግላህ፡ ንቀጻልነት ብሄራትናን መሰላቱን ምስ ዝቃለሱ ዘለው ብሔራዉን፤ሃገራዉን፤ከባቢያዊ ዲሞከራሲያዉያን ውድባት ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና እጃምና ክነብርክት ከም ዝግባእ በዚ ኣጋጣሚ እዚጻውዒቱ የሕልፍ፡፡

ልኡላዊ ክብሪ ኤርትራ ብዝምልከት፡- ስርዓት ህግደፍን መሪሕነቱ፡ ዕምሪ ስልጣኖም ንምንዋሕ፡ ንልኡላውነትን ሃገራዊ ክብሪ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ምውራዶም ብምቅዋም፡ ኣብ መላእ ክፋላት ዓለም ዝገብሩ ዘለው ሰላማዊ ሰልፊታትንን ብሕጂ ንክግበሩ ትልሚ ዝተታሕዘሎም ብሙሉኡ፡ ኣብ መፈጸምትኡ ንምብጻሕ መሪሕ ውድብ ዲምሓኩኤ ካብ ዝድለ ዘበለ ኩሉ ንምብርካት ድልው ከም ዝኾነ መሪሕነት ዲምሓኩኤ ኣረጋጊጹ፡፡ በዚ መሰረት ንዕለት 31/08/2018 ንክግበር መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ሰለማዊ ሰልፊ ካብ ልቢ ከም ዝቅበሎን፡ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ናይ ደገፍ መልእኽቱ የሕልፍ፡፡ ኣብ ልዕሊ እዚ ሕቡራት መንግስታት ዓረብ፡ ኣብ ልዕሊ ብሄራት ዓፋር ኤርትራን መራኽብን ብደብዳብ ነፍርቲ ዘካይዶ ዘሎ ኢሰብኣዊ ተግባራት ብትሪ ኮኒኑ፡፡ ኣብ መወዳእታ መሪሕነት ዲምሓኩኤ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንዝርከቡ ህዝቢታት ኤርትራ ብፍላይ ብሄረ ኩናማ ዘሕልፎ መልእኽቲ፡ ሰላም ካብ ስድራቤት ዝጅምር ኮይኑ፣ ስርዓት ህግደፍ ውሽጣዊ ሰላምን ርግኣት ዘይብሉ ክንሱ፡ ሕጂውን ከም ትማሊ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጎብለል ናይ ምኻን ሕልሚ ያሳሲ ብምህላውን፡ ኣንጻር ብሄረ ኩናማን ውሑዳን ብሄራት ዘነጻጸረ ምኻኑ ተገንዚብና፡ በዚ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ሰላም መዝሙር ከይተታለልናን ንዓና ዘይምልከትን ምኻኑ ተገንዚብና ሓርነታዊ ቃልስና ንደቂቅ እውን ደው ከም ዘይብል ብምግንዘብ፡ ኣብ ጎኒ መሪሕ ውድብካ ንክትስለፍ መልእኽቱ የሕልፍ፡፡ ንፕሮፖጋንዳ ህግደፍን መሓውሩን እዝኒ ከይሃብካ ንቀጻልነትካን ዘላቂ ሰላምካ ተቓለስ፡፡

 

መትከላት ዲምሓኩኤ ንዘልኣለም ክዕንብቡ እዮም!!!

ነሓሴ 25/2018