Home

Luus koma šuguda kabara :-

Babara suda, May 6,2018 Barentu mandarana igidiyala Šukuda taggimam kos kutamowa kotikke.

Erkukodisu irawa issege ossommowa bobabbu darka abiša oskola dedena tarfomumma haammowa kotalalike. Oskola dede oskoliyata kodenanda awrana kosiditta tamata oskola fardata kidema ellana kosimme. Han kikima agarowaye bubiyesi Kormanna talima tantata kikimowana kotalalike.