Home

ብምኽንያት ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ-ሸቃሎ፡ ግንቦት ሓደ ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ።

ሎሚ ግንቦት ሓደ፡ መዓልቲ ሸቃሎ፡ ንመበል 125 ጊዜ ብዓለም ደረጃ ትኽበር ኣላ። እዛ ዕለት'ዚኣ፡ ንቃልስን መስዋእትን ሸቃሎ ብኽብሪ ንምዝካር ተባሂላ ዝተሰየመት ታሪኻዊት በዓል እያ። ስለዚ ከኣ፡ ንሸቃሎ ኤርትራ'ውን፡ ከም ኣካል ኣምሳል ሸቃሎ ዓለም መጠን፡ ክብርቲ በዓሎም እያ። ዘኪሮማ ክውዕሉን ብህሉው ኩነታት ሃገሮምን ህዝቦምን ብሓፈሻ፡ ዘሕልፉዎ ዘለዉ ሂወት ድማ ብፍላይ፡ ኣልዒሎም ዝዝትዩላ መዋጽኦ ዝእምቱላ ክብርቲ ዕለቶም እያ።